Política de privacitat i avís legal

L’Ecomuseu Farinera es compromet a respectar la confidencialitat i protegir les dades personals establertes a les normes vigents de la Unió Europea, l’estat, Catalunya i del propi municipi.

1. Tractament de les dades

L'Ecomuseu Farinera, responsable del tractament, recull únicament les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació dels serveis requerits per l’usuari. Les dades obtingudes no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció, garantint la confidencialitat en el tractament de les mateixes.

2.  Cessions

Les dades recollides per l’Ecomuseu Farinera no seran facilitades o comunicades a tercers aliens, llevat que s’autoritzi de forma explícita, sigui necessari per a la prestació del servei sol•licitat o bé quan les dades siguin requerides per les autoritats públiques competents.

3. Drets i obligacions de les persones afectades

Totes les persones tenen el dret fonamental que implica la possibilitat de controlar què es fa amb les seves dades, quina és la informació, d’on prové, per a quina finalitat s’obtenen i a qui es faciliten.

Així, en qualsevol moment, la ciutadania podrà exercir els drets reconeguts d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant mitjançant els procediments enllaçats en aquest espai i que són els següents:
•        Sol•licitud d’accés a dades personals, aquí
•        Sol•licitud de rectificació de dades personals, aquí 
•        Sol•licitud de cancel•lació de dades personals, aquí
•        Sol•licitud d’oposició de dades personals, aquí
•        Resta de drets, pendents del tràmit específic, a través de la sol•licitud genèrica, aquí  

Els models normalitzats, accessibles i descarregables al Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries s’han de registrar per qualsevol dels mitjans descrits presencialment, per correu postal o per registre electrònic.

4. Delegat de Protecció de Dades

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que l’Ecomuseu Farinera  fa de les dades les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament:
•        Adreça electrònica:ajuntament@castello.cat
•        Adreça postal: c. Sant Francesc, 5-7. 17486 Castelló d’Empúries
•        Telèfon: 972 25 05 12 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

5. Legislació aplicable i autoritats de control

Tota la informació facilitada a l’Ecomuseu Farinera  està sotmesa a la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i les seves directives, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del Document de Seguretat de l’Ajuntament. A les webs de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i Agència Espanyola de Protecció de Dades es pot consultar l’ampli recull normatiu i guies de referència.

6. Copyright i responsabilitat

El disseny de la web del museu i els seus codis font, així com els logotips, marques, imatges i altres signes distintius que apareguin, pertanyen a l’Ecomuseu Farinera i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. El museu no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al seu web, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que se’n derivin. Tampoc de la legalitat d’altres llocs web de tercers externs des dels quals pugui accedir-se o estar enllaçats des de la web.

L’Ecomuseu Farinera es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el seu disseny. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats que no siguin considerats com a dades obertes a la seu electrònica, segons el que preveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la informació del sector públic.

7. Transparència

A través de la informació publicada al Portal Municipal de Transparència, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.


8. Galetes (cookies)

Les galetes són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador i que s’associen únicament amb un usuari anònim. Amb caràcter general, es pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del navegador. Amb la finalitat d’oferir el millor servei i facilitar-ne l’ús, l’Ecomuseu Farinera fa servir les galetes per l’anàlisi estadístic. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web. El web de l’Ecomuseu Farinera conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes. En accedir a aquests es pot decidir si s’accepten les seves polítiques de privacitat i de galetes.

Qualsevol dubte podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades: ajuntament@castello.cat