L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries elabora el Projecte de disseny del nou espai expositiu sobre l’alimentació i de renovació de l’accés al museu i eix recepció-botiga-vestíbul

A finals de setembre de 2021 l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries aprovaba el seu Pla estratègic, en el que s’estableixen els eixos prioritaris del museu per al període 2021-2028. La finalitat del pla és augmentar el grau de coneixement de l’oferta de l’Ecomuseu Farinera i millorar-ne la percepció social del seu valor.

  • Plànols Projecte de disseny del nou espai expositiu sobre l’alimentació i de renovació de l’accés al museu i eix recepció-botiga-vestíbul
28 de novembre de 2023

Un dels objectius del Pla estratègic del museu és disposar d’una proposta de valor que respongui de manera més directa als interessos i les necessitats de la població. Aquest objectiu es desenvolupa a través de diverses línies d’implementació, una de les quals és Revisar i prioritzar les línies argumentals del relat del museu per tal de dissenyar i implementar accions de comunicació més eficients.

Per assolir aquest objectiu, és imprescindible per al museu redefinir el seu relat. Per aquest motiu, l’any 2022 vàrem elaborar el Projecte de disseny de renovació museogràfica de l’exposició permanent per a la posada en valor de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries.

Iniciat el procés de treball de l’equip redactor, es va veure necessari que, més enllà de la intervenció en les sales d’exposició permanent, el museu requeria d’una intervenció de conceptualització global. Tot i tractar-se d’espais que poden funcionar de manera independent, un plantejament de revisió de la seva totalitat permetria donar més força al projecte i iniciar el camí cap al museu del futur. Així, es va considerar que per completar el discurs del museu vinculat a la seva col·lecció, era necessari crear un nou espai expositu sobre l’Alimentació. Tema d’actualitat, que es vincula amb totes les persones, de totes les edats i de qualsevol naturalesa; i que ens permet incidir en un ampli ventall dels conceptes que formen part del relat del museu. Finalment, la millora dels espais expositius també ens obliga a intervenir en l’accés al museu, resoldre certes disfuncionalitats i millorar en accessibilitat; el que facilitarà una millor recepció i circulació dels visitants,  la reorganització  la façana exterior i l’actual eix  vestíbul-recepció-botiga.

Aquest projecte ha estat redactat gràcies a un ajut concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.