L’Ecomuseu Farinera renova de nou el Distintiu de Qualitat Ambiental

El distintiu de garantia de qualitat ambiental que otorga la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat,  és un sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l'establerta per la normativa vigent.

22 de febrer de 2023

En la categoria d’equipaments culturals, el distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals:  estalvi  i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i finalment informació i educació ambiental.

L’Ecomuseu Farinera va rebre aquesta certificació el 2015, que ha estat renovada per segona vegada, reconeixent-ne la feina feta en matèria d’ecoeficiència i sostenibilitat tant en la planificació, projecció i gestió del museu; com en el manteniment i millora.

En aquesta ocasió, les tasques de promoció i suport a la renovació han estat realitzades per ECOGESA, empresa contractada per la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic per donar suport en el procediment a totes aquelles empreses i entitats que disposen del Distintiu i desitjaven renovar-lo.